ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทา...

Announcements  |  more
ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2560 เรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14.45-16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 

...
Events  |  more
ขอเชิญศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีร่วมย้อนวันวาน "งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี"

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลราม...

Announcements  |  more
การพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเสนอเพื่อนๆ พี่ๆ หรือรุ่นน้องที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพยาบาลรา...

Announcements  |  more
 Best Practices of Risk Management in Nursing

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of R...

Announcements  |  more
การอบรมปฏิบัติการเรื่อง "  Practical issue in Non communicable disease (NCD): Update 2017"

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Practical issue in Non communica...

Announcements  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิห...

Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ...

Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในป...

Announcements  |  more

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องพยาบาลร่วมวิชาชีพ ที่ได้รับการแก้ปัญหาเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการโดยเริ่มในปี 2560

Announcements  |  more
 ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับการยกย่อง จาก American Academy of Nursing

ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับการยกย่อง จาก American Acad...

Announcements  |  more
ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560 จากสมาคม...

Announcements  |  more
 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/