ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562จำนวน 5 สาขา ดังรายรามต่อไปนี้...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนสมาชิกฯทุกท่านร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกฯ ที่มีผลงาน เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นส...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562เรื่อง Exploring Innovative...
Events  |  more
ด้วย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต ที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี2561
Events  |  more
MU BLUE NIGHT 6 คืนสู่เหย้า เรามหิดล  2 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 - 22.00 น.  ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทย...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2561 ให้กับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมี...
Events  |  more
ประกาศผลทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2561 ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประชุมแ...
Events  |  more
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เดินวิ่ง งาน Ramathibodi Nurse Fun Run
ตรวจสอบรายชื่อ รับเสื้อและเบอร์วิ่ง กำหนดการ
Announcements  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี สมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2561 คุณสมบัติของ...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2561 ภายในงาน ร่วมฟังบรรยาย “ บทบาทองค์กรวิชาชีพพยาบาลต่อสังคม...
Events  |  more
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 เรื่อง Caregiver Management for Nurese : The Next Step...
Events  |  more
 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/