You are here

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้ามอบเงินสนับสุนนการจัดทำวารสารวิชาการ "รามาธิบดีพยาบาลสาร"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้ามอบเงินสนับสุนนการจัดทำวารสารวิชาการ "รามาธิบดีพยาบาลสาร" จำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำวารสารวิชาการ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

 

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/