You are here

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ สมาชิกศิษย์เก่า รุ่น 4 เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี หลายสมัย

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ รวม 9 คน จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย) ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นผลงาน เรื่อง"โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา" ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้น : รางวัลระดับดี ประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และจะเข้ารับรางวัลจาก พณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพิธีเปิดงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค(ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี
ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ สมาชิกศิษย์เก่า รุ่น 4 เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี หลายสมัย และรับเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น"ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2556" จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีในปีที่ผ่านมาอีกด้วย.....
พวกเรามาร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และคณะด้วยกันนะคะ

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/