You are here

งาน "ด้วยรักและผูกพัน เชื่อมสายใยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน" ครั้งที่ 1

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญพี่ๆ ศิษย์เก่าฯ พบกับน้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน (นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี) ในงาน "ด้วยรักและผูกพัน เชื่อมสายใยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน" ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 - 19.00 น ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ศาลายา)

ด้วยรักและผูกพัน เชื่อมสายใยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ครั้งที่ 1

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/