You are here

ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2559

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2559 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 สามารถยื่นแบบสมัครขอรับทุน พร้อมโครงร่างโครงการวิจัย มายังสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (หอพักพยาบาล 2) โทรศัพท์ 02-201-2026 โทรสาร 02-210-2026

รายละเอียดประกาศสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน 

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/