You are here

รายชื่อผู้สมัครงานเดิน-วิ่ง Ramathibodi Nurse Fun Run 2018

ชื่อ - นามสกุล ไซส์เสื้อ
   

วันรับเสื้อและเบอร์วิ่ง (บิบ)

  • วันที่ 19-21 พ.ย. 61 เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. รับที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ข้างหอพักพยาบาล 2 (เบอร์โทร 02-201-2026)
  • วันที่ 22-24 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 15.00 น. รับที่โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หากไม่สะดวกมารับล่วงหน้า สามารถติดต่อรับได้ช่วงเช้าก่อนปล่อยตัว วันที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 04.00 - 05.30 น.

รายละเอียดหลักฐานในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

  • กรณีที่ 1 ท่านที่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง แสดงบัตรประชาชนตัวจริง
  • กรณีที่ 2 ฝากเพื่อนนักวิ่งท่านอื่นมารับแทน แสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ฝาก

กำหนดการ

04.00 น. รับเสื้อและเบอร์วิ่ง รับฝากของ
05.00 น. เต้นแอโรบิก อบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
05.20 น. พิธีเปิดงาน โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
05.30 น. ปล่อยตัวนักเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 4.5 กิโลเมตร
06.25 น. มอบรางวัลแฟนซี (10 รางวัล) และขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
07.00 น. ปิดงาน

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/