สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้ามอบเงินสนับสุนนการจัดทำวารสารวิชาการ "รามาธิบดีพยาบาลสาร"
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำวารสารวิชาการ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
เรียนอดีตสมาชิกศิษย์เก่าที่เคยมีจิตอาสาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีทุกรุ่นทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Rama Nurses' Alumni Association Reunion
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ถึงจุดเปลี่ยนนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกครั้งหนึ่งแล้ว ติดตามวิสัยทัศน์ที่มีต่อ"พยาบาล" ในทุก ๆ ด้านของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น"คณบดี" ของเรา...
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลราม...
เข็มสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดจำหน่ายสำหรับศิษย์เก่าที่สนใจ ในราคา 100 บาท
สมาชิกท่านใดสนใจ ติดต่อคุณเจี๊ยบ-วลัยพรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-2026 หรือ 087-7086531
ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ สมาชิกศิษย์เก่า รุ่น 4 เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี หลายสมัย
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้น : รางวัลระดับดี ประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห...
คุณมนัส วิไลรัตน์ ศิษย์เก่า รุ่น 3 มอบเครื่อง projector พร้อมจอภาพ
เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
ไดอารี่ 2015 (2558) ในวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี สั่งทำพิเศษ
สีส้มสดใสพร้อมพิมพ์ลายทองตราสัญญลักษณ์ ๔๐ ปีของสมาคมฯ มีวางจำหน่ายแล้ว
ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ค่าลงทะเบียน ฟรี ให้แก่สมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Pages

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/