Ramathibodi Nurses’Alumni T-Shirt  Design  Contest
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันพยาบาลรามาธิบดี ประกวดออกแบบบนเสื้อยืดเพื่อเป็นที่ระลึกในงาน “ประชุมวิชาการและคืนสู่เ...
ขอแสดงความยินดีกับคุณเพ็ญศรี  เลาสวัสดิ์ชัยกุล กรรมการสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้ง
หัวหน้าฝ่ายการบริการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีอาคารหลัก
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี นำทีมมาแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ในโอกาสรับตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีชุดที่ 27 (วาระ ปี พ.ศ. 2557-2560)
ได้ถูกรับรองจากสมาชิกและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว 

Pages

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/