You are here

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2561

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2561
ให้กับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาชีพการพยาบาล
และสุขภาพของประชาชน

โดยมีรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนดังต่อไปนี้ 

1.นายวิญญ์ทัญญู บุญทัน จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.นางสาวเพ็ญนีติ์ ราชสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/