You are here

ประกาศผลทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2561 ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประชุมแ...
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี สมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2561 คุณสมบัติของ...
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2561 ภายในงาน ร่วมฟังบรรยาย “ บทบาทองค์กรวิชาชีพพยาบาลต่อสังคม...
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 เรื่อง Caregiver Management for Nurese : The Next Step...
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาสรับพระราชทาน รางวัลศรีส...
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำประกาศเรื่องการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคั...
เปิดรับสมัครวันแรก วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่เวลา 9.00-16...
สมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท สมัครภายหลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรา...
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 จ...
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้ากราบมุ...
สำหรับ ผู้จบการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ท่านสามารถเข้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ากราบแสดงความยินด...

Pages

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/