You are here

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560 
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทางสม...
ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560
ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2560 เรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14.45-16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิท...
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดย นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ...
มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2559 ให้กับ รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ
 มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2559 ให้กับ รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำผ้าเย็นไปมอบให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดย นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ...
มอบทุนให้กับนางสาวพิกุล เขื่อนคำ นักศึกษาพยาบาลปริญญาโท
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีมีการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามา
เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ 7-8 มกราคม 2560  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามารุ่นที่ 5 จัด  Meeting อิงธาร รีสอร์ท จังหวัด น...
เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ 21-22 มกราคม 2560  ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 8 ได้มีโอกาสไปเที่ยวพักกันที่อุทยานแห่งชาติเขาพุเตย จังห...

Pages

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/