You are here

สมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินในโครงการ '1น้ำใจล้านคำขอบคุณ'
ถ่ายทอดสดรายการผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศวันที่ 26 เมษายน 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีมอบทุนวิจัย จำนวนเงิน 20,000 บาท
เพื่อทำการวิจัยในโครงการ "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายล่าช้าของผู้ป่วยที่พร่องความสามารถในการดูแลตนเองที่ได้รับก...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบของที่ระลึก ให้กับ นางสาวสุกันยา กรรณแก้ว
ในที่ประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ในที่ประชุมวิชาการประจำปี 2557 ของคณะ
ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดี
สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในงานปัจฉิมนิเทศ พร้อมเข้าเป็นสมาชิกศิษย์เก่าของสมาคมฯ ในปีนี้ จำนวน 203 คน
พี่ ๆ พยาบาลศิริราช-รามา 5 รุ่น และ พยาบาลรามาธิบดี อีก 40 รุ่น ยินดีต้อนรับนะคะ
ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำคณะเข้าเยี่ยมไข้ อาจารย์ ดร.นพวรรณ พุกพบสุข กรรมการบริหารสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ
หลังเข้ารับการผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง ได้ทายาทเพศชายให้พวกเราได้ร่วมแสดงความยินดีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
ทำบุญครบรอบ 39 ปีวันก่อตั้งสมาคมฯ
วันที่ 6 กันยายน 2556 และอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกฯ

Pages

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/